Emerytura kobiet, a emerytura mężczyzn

Emerytura kobiet, a emerytura mężczyzn

Choć w krajach europejskich dąży się raczej do zrównywana wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, w Polsce nadal jest zróżnicowany i wynosi 65 lat u mężczyzn i 60 u kobiet. Z przeprowadzonych sondaży wynika, że Polacy popierają niższy wiek emerytalny kobiet i uważają, iż jest to jak najbardziej sprawiedliwe, ze względu na pełnione przez kobiety w całym życiu funkcje- wychowywanie dziecka i praca. Oczywiście obniżony wiek emerytalny nie pozostaje bez konsekwencji, a jedną z nich jest to, iż emerytura dla kobiet jest zdecydowanie niższa niż emerytura mężczyzn. Tłumaczy się to tym, że w związku z obniżonym wiekiem emerytalnym, zmniejsza się okres przeznaczony na odkładanie środków finansowych na emeryturę- kobiety 5 lat krócej płacą składki emerytalne i statystyczne 5 lat dłużej pobierają emeryturę. Emerytura kobiet nigdy nie będzie więc tak wysoka jak emerytura mężczyzn, oczywiście rozpatrywać należy przypadek, w którym zawód i zarobki kobiety i mężczyzny są adekwatne. Mimo to, większość społeczeństwa, w tym również kobiety, popiera taki stan rzeczy. Internet kraków